Keltiske knuder

SKU:06-509-2

Description

16 x 26 mm
Det magiske tal 3 havde betydning
for både vikingerne (de 3 verdener
Asgård, Midgård og Udgård) og
Kristne (Fader, Søn og Helligånd).
Dette lettede konverteringen til
kristendommen.
Lignende mønstre findes på minde-
sten, f.eks. på Jellingstenen/DK,
samt på relikvieskrin og
krønikernes sider.
Keltere ca. 600 - 0 f. Kr.
Vikinger ca. 800 - 1.100 e. Kr.

Copyright © 2020 Niels P. Design A/S

Designed by AHEADworX