Helleristning

SKU:05-424

Description

8 mm bred -
Helleristningerne, tidens tegninger på
klippeflader, findes i det meste af
Skandinavien, i Danmark på Bornholm.
Man formoder, at de har haft stor be-
tydning i det religiøse og sociale liv og
blev brugt til kommunikation med
guderne.
Denne ring viser skibet fra original-
tegningen af tvekampen på Tanums
Hällristningsmuseum i Sverige.
Bronzealderen (1.800 - 500 f. Kr.)

Copyright © 2020 Niels P. Design A/S

Designed by AHEADworX