Skip to main content

3D kopi af Den store Jellingsten

Varenr.: 21-1-2

9 x 9,5 x 5,5 cm - 500 g - polystone

Den store Jellingsten
Runestenen over alle runesten i Norden, den største runesten i Skandinavien, 'Danmarks Dåbsattest', blev rejst i ca. 960 af Harald Blåtand over sine forældre Gorm den Gamle og Thyre Danebod. Skrift-, dyre- og Kristussiden med de kristne symboler og ornamenter gør stenen til et mesterstykke. Samtidig giver Harald en tydelig karakteristik af sig selv som kristen hersker. Stenen står nu godt beskyttet i Jelling.
Vikinger ca. 800 - 1.100 e. Kr.

"Harald konge bød gøre dødeminde dette efter Gorm sin fader og Thorvi (Tyre) sin moder, den Harald som sig vandt Danmark al og Norge og gjorde danerne kristne."

-----------
Skandinavisk runesten fra Jelling/DK
Runestenen over alle runesten: Den Store Jellingsten

Det er svært at tidsfastsætte rejsningen af Den Store Jellingsten, men den er formentlig blevet rejst ca. 960 af Gorm og Thyras søn Harald Blåtand i Jelling til minde om forældrene. Stenens indskrift beretter samtidig om Haralds fortjenester. Han samlede Danmark og gjorde danerne kristne. Stenen består af tre forskellige sider. Den ene side er indgraveret med runer, den anden side består af et fabeldyr, og på den tredje side af stenen er et korsfæstelsesbillede af Kristus.

Stenen er udført i Mammenstil, en af den sene vikingetids stilperioder. I selve tilhugningen bærer stenen præg af vesteuropæiske indflydelse. I modsætning til den traditionelle nordiske med dybe indhug i hårde granit, er denne sten blevet frithugget, så drageslynget og den øvrige udsmykning danner et plant relief. Det er en teknik, man brugte til blødere sandsten i bl.a. Tyskland og England. De eneste relieffer i nordisk stil er udført i kalksten eller sandsten. Den eneste direkte europæiske parallel er irske granitkors. Selve runeindskriften er også udført efter vesteuropæisk tradition, i stedet for den traditionelle lodrette eller båndformede tekst har denne sten tekst i vandrette linjer. Dette følger den latinske form og efterligner derved et dokument nedskrevet på pergament. Preben Meulengracht Sørensen har påpeget, at dette markerer et skift i den måde, runestenen blev brugt på. Traditionelt havde indskriftens formål været at beskrive og fastholde, mens denne sten havde et kommunikerende formål; den skulle fortælle kongens budskab. Meulegracht-Sørensen har på den baggrund betegnet denne sten som et af de ældste levn til den begyndende latinske skriftkultur i Norden.

Stenen bliver ofte betegnet som "Danmarks dåbsattest", og den er også rejst med det formål at proklamere kongens dåb og derved etablering af kristendommen som landets statsreligion. Stenen markerer en af de vigtige faser i den langvarige proces, der førte til religionsskiftet i Norden. Den Kristus, der er afbildet på stenen, ligner ikke den lidende figur, man kendte nogle hundrede år senere. Her er han fremstillet som en triumferende konge, der bestiger Livets træ, dvs. korset. Det er således til stede, selvom det ikke er afbildet direkte. Kristus på Jellingstenen er en Skt. Hjælper-skikkelse, dvs en påklædt Kristus med sko og handsker på. I Danmark findes der ellers kun en Skt. Hjælper afbildet på kirkeklokken i Kværs fra 1422, der er kommet fra Kliplev.

Oversættelse af runerne: Kong Harald bød gøre dette efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder - den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne.
(tekst: Wikipedia)

× Progressive Web App | Add to Homescreen

Tryk på ikonet for at installere denne webapp på din iPhone/iPad. Progressive Web App | Share Button Og derefter Tilføj til startskærmen.

× Installer webapp
Mobile Phone
Offline - Ingen internetforbindelse
Offline - Ingen internetforbindelse